Curriculum Vitae Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 sierpnia 2008 01:12

Curriculum Vitae - życiorys zawodowy

 

Rynek pracy w Polsce, pomimo dwóch dekad transformacji społeczno - ustrojowej, charakteryzuje się stosunkowo dużym bezrobociem. Pracodawcy otrzymują bardzo dużo odpowiedzi na zgłaszane oferty pracy. To z kolei skutkuje tym, że wstępna selekcja przyszłych pracowników dokonywana jest zwykle w oparciu o nadesłane CV. Dlatego też, od zwięzłości informacji zawartych w nadmienionym dokumencie oraz ich graficznej formy, w dużym stopniu zależy zakwalifikowanie Cię do węższego grona kandydatów.


Co powinno się znaleźć w CV?:

 1. Podstawowe dane osobowe.
 2. Wykształcenie – należy podać pełną nazwę szkoły i/lub uczelni wraz z wydziałami, kierunkiem oraz ewentualną specjalnością. Kolejne uczelnie lub szkoły wypisujemy w porządku odwrotnie chronologicznym, tzn. zaczynamy od ostatniej uczelni, a kończymy na szkole średniej. Dodatkowo można zamieścić nazwy głównych przedmiotów w całym toku nauki.
 3. Doświadczenie zawodowe – tutaj należy umieścić:
  • pełną nazwę firmy, w której pracowałaś,
  • jaka to firma oraz miejsce działalności firmy (adres, jakie zajmowałaś stanowisko),
  • zakres obowiązków, za które byłaś odpowiedzialna,
  • można podać nazwy ważniejszych projektów, w których brałaś udział,
  • kolejne stanowiska wpisz w porządku odwrotnie chronologicznym (od ostatnio wykonywanej pracy do pierwszej),
  • osiągnięcia.
 4. Języki – określ stopień, w jakim znasz dany język, ewentualnie jakie egzaminy już zdałaś.
 5. Umiejętności – np. obsługa komputera – i wymieniasz, jakie programy jesteś w stanie obsługiwać.
 6. Zainteresowania – nie zawsze konieczne, ale warto umieścić. Przykładowo mogą to być: teatr, film, muzyka itp. Tylko uwaga: jeśli film, to konkretnie jaki, np. filmy s-f, jeśli literatura to też konkretnie np. literatura faktu. Zainteresowania posiadają ogromną wartość dla niektórych pracodawców. Kandydat piszący, że interesuje się np. filmem, muzyką i książkami tak naprawdę nie interesuje się niczym!


Zanim przystąpisz do redagowania CV:

 • zdobądź jak najwięcej informacji o firmie, w której chcesz się zatrudnić,
 • jeśli to możliwe porozmawiaj z nowo zatrudnionymi pracownikami – mogą być cennym źródłem informacji na temat procesu rekrutacji,
 • dokonaj samooceny (czasem to jest właśnie najtrudniejsze) i zastanów się, jaki kandydat jest najbardziej pożądany przez pracodawcę,
 • zastanów się, jakie fakty mają największe znaczenie dla pracodawcy,
 • przemyśl sposób wyrażania faktów,
 • napisz szkic i opracuj go językowo,
 • zredukuj wszystko, co jest nieaktualne,
 • zredaguj całość graficznie.


Jak powinno wyglądać poprawne CV?:

 • piszemy go na białym papierze formatu A4,
 • jego objętość to maksymalnie 2 strony maszynopisu (nie więcej) powinien mieć logiczną uporządkowaną strukturę,
 • życiorys powinien być czysty, komunikatywny i estetyczny,
 • należy go pisać pod kątem pracy, o którą się starasz,
 • nie należy w nim kłamać, ale można nie pisać o wszystkim (życiorys to nasza reklamówka – powinien podkreślać atuty, ale atuty prawdziwe),
 • pisząc CV bądź konkretna, używaj zwięzłych zdań,
 • piszemy nie tylko o zajmowanych stanowiskach, ale i o obowiązkach,
 • istotne jest podkreślenie w nim doświadczeń i zainteresowań związanych z pracą,
 • zawsze sprawdzaj błędy (ortograficzne i językowe).


Czego należy unikać w CV:

 • pomijania istotnych informacji takich jak wykształcenie, kluczowi pracodawcy itp.
 • stosowania subiektywnej charakterystyki własnej osoby np. opisywania własnej charyzmy, zdolności przywódczych i interpersonalnych – zamiast zamieszczania takich stwierdzeń trzeba znaleźć fakty, które potwierdzą to same za siebie,
 • stosowania wyrażeń żargonowych,
 • podania błędnego nazwiska adresata, jego stanowiska, adresu lub kodu pocztowego,
 • pomyłki w nazwie stanowiska, o które się ubiegasz,
 • stosowania słownictwa negatywnego lub obniżającego własną wartość.


Najczęściej spotykane błędy w CV:

 • bardzo długi opis odbytych szkoleń – jeśli jest zbyt długi można pomyśleć, że autor sam wątpi w swoje kwalifikacje,
 • „dziury” w chronologii, zwłaszcza, jeśli w taki, czy inny sposób autor CV usiłuje je „zatkać”. Wszystkie luki w Twojej karierze zawodowej – na przykład przerwa spowodowana urlopem macierzyńskim, urlopem zdrowotnym lub innymi tego typu wydarzeniami – powinny być wyjaśnione w sposób bezpośredni i pozytywny,
 • długa lista gustów, zainteresowań, hobby, itd.- tyle zainteresowań poza-zawodowych może sugerować, że autorowi CV nie pozostaje zbyt wiele czasu na aktywność zawodową,
 • stosowanie kolorów i rysunków – ważna jest treść życiorysu, forma powinna być standardowa i prosta. Druk wytłuszczony, kursywę lub podkreślenia należy stosować bardzo oszczędnie. Żadnych informacji nie należy podawać WIELKIMI LITERAMI,
 • dostarczenie CV starego, zniszczonego, poskreślanego, poprawionego, źle skonstruowanego lub nie przystosowanego do stanowiska, o które się ubiegasz.


Po przeczytaniu Twojego CV pracodawca powinien uzyskać informacje na następujące pytania:

 • Kim jesteś?
 • Co potrafisz?
 • Jakie dotychczas odniosłaś osiągnięcia w pracy społecznej, dodatkowej działalności, poprzedniej pracy itp.?
 • Jakie zdobyłaś doświadczenie na poprzednich stanowiskach?
 • Jaki pożytek odniesie firma po zatrudnieniu Ciebie?
Zmieniony: poniedziałek, 30 listopada 2009 13:53