Działania zrealizowane Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 stycznia 2010 09:54

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie rozpoczęła w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 realizację zadań w ramach projektu systemowego: "Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie", IV Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – "Szkolnictwo wyższe i nauka".

Dotychczasowe działania projektowe obejmowały:

  1. zajęcia doradcze indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego
  2. zajęcia doradcze grupowe z zakresu doradztwa zawodowego
  3. spotkania z przedsiębiorcami w ramach promowania dobrych praktyk biznesowych

 

Nadmienione inicjatywy odbywały się w okresie od października do grudnia 2009 roku. Poprzedzała je intensywna akcja promocyjna, prowadzona drogą internetową, w formie plakatów oraz podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi beneficjantami.

W zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego - indywidualnego i grupowego - wzięło łącznie udział 40 osób. Były one prowadzone przez kwalifikowanych doradców zawodowych: Panią mgr Violettę Olszak (doradztwo grupowe) oraz Panią mgr Katarzynę Józefacką (doradztwo indywidualne).

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z praktykami-przedsiębiorcami, które były okazją do interesujących dyskusji, wymiany poglądów
i doświadczeń. W murach PWSZ w Chełmie gościli: Pan. Edward Kostrubiec – właściciel KOMECH (Lublin), Pan Andrzej Hulanicki – prezes Hulanicki – Bednarek sp. z o. o.(Chełm), Pan Piotr Żelisko – właściciel OPUS IT (Chełm) oraz Pan Przemysław Florek, przedstawiciel Lubelskiej Grupy Inwestorów Prywatnych, branża IT (Lublin).

Zachęcamy społeczność studencką do udziału w kolejnych przedsięwzięciach projektowych. Szczegóły na plakatach, stronach internetowych uczelni i Wirtualnego Centrum Doradczego, w gablotach biura karier oraz w trakcie spotkań informacyjnych.

 

Działania finansowane są ze środków UE w ramach projektu systemowego: "Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie", IV Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 – "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

kapital ludzki

Zmieniony: czwartek, 11 lutego 2010 14:27