Konkurs pt. ,,Moje Fundusze Europejskie”. Zainspiruj innych do skorzystania z Funduszy Europejskich Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
wtorek, 16 sierpnia 2022 15:26

Pochwal się swoim pomysłem i postaw na promocję swojej firmy. Konkurs dedykowany jest dla dwóch kategorii osób:

osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Miejski/Powiatowy Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i które na dzień przystąpienia do projektu znajdowały się w grupie wiekowej do 30 roku życia;

oraz

osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Miejski/Powiatowy Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty pozakonkursowe i które na dzień przystąpienia do projektu znajdowały się w grupie wiekowej powyżej 30 roku życia.

 

Jak zostać uczestnikiem konkursu?

Opisz w kilku zdaniach dlaczego uważasz, że Twój pomysł na biznes się wyróżnia. Do tego posłuży Ci Formularz zgłoszeniowy.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć osobiście

w siedzibie Organizatora, przesłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

Kancelaria ogólna pokój 216

Czekamy na Twój formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do 15 września 2022 r.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu pt. ,,Moje Fundusze Europejskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!