Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ich rozpatrywanie odbywa się na bieżąco. Wartość dofinansowania wynosi 25 000,00 zł. Zachęcamy do podjęcia próby i rozpoczęcia własnego biznesu. Środki pochodzą z projektu pt.: „Nowy start –lepsze jutro (VI)”, Oś Priorytetowa 9, Działalnie 9.2, RPO WL 2014-2020. Mogą po nie aplikować osoby w wieku 30 lat i więcej, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie jako osoby bezrobotne, należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Zapraszamy, aby skorzystać z pomocy Biura Karier Żak PWSZ w Chełmie przy konsultacji wniosków. Umożliwiamy przeprowadzenie konsultacji w sposób zdalny lub stacjonarny. Piszcie do nas: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.