Badanie losów zawodowych studentów i absolwentów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 listopada 2013 07:18

Badanie losów zawodowych studentów i absolwentów

Celem badania jest określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów PWSZ w Chełmie oraz określenie sytuacji w jakiej znajdują się oni na rynku pracy. Ankieta ma dostarczyć informacji czy studenci/absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz na ile przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Zgromadzone informacje posłużą do lepszego dostosowania oferty Uczelni do potrzeb studentów oraz pracodawców. Badanie ma charakter poufny.

Aby rozpocząć wybierz jedną z poniższych opcji:

Jaki jest Pana(i) status zawodowy?
pracuję
prowadzę własną działalność gospodarczą
nie pracuję

Zmieniony: wtorek, 12 listopada 2013 07:21