Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Oferty pracy

Referent w US
Stanowisko
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania piątek, 23 września 2022
Lokalizacja Chełm
Charakter pracy
Informacje o firmie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

, 06
Strona WWW: https://nabory.kprm.gov.pl/lubelskie/chelm/referent,106774,v7
Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku:


  • Prowadzi postępowania podatkowe w celu orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

  • Sporządza decyzje o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych.

  • Prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych oraz ewidencji wpisu hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.

  • Kieruje do podatników zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, które zawiesza bieg terminu przedawnienia.

  • Inicjuje postępowania o uznanie za bezskuteczną czynność prawną dłużnika dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Wymagania Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa Działy I, II, III, IV, V, VII.
komunikatywność,
skrupulatność i sumienność,
umiejętność pracy w zespole
obsługa komputera;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Jak się ubiegać Twoja aplikacja musi zawierać

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 30 września 2022

Aplikuj elektronicznie
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106774"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(82) 560 49 13- sprawy merytoryczne, (81) 452 25 02 – sprawy formalne.

lub mailowego na adres: rekrutacja.ias.lublin@mf.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Powrót do ostatniej strony

LogowanieKapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl