Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Oferty pracy

STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY
Stanowisko
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania czwartek, 15 kwietnia 2021
Lokalizacja Chełm
Charakter pracy
Informacje o firmie UM CHEŁM

, 06
Strona WWW: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10632
Opis stanowiska

STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY, GEODEZJI INWESTYCJI
W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM

Wymagania Zakres obowiązków:
1) sprawdzanie dokumentacji architektonicznobudowlanej w zakresie:
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
d) wykonania sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu;
2) sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów budowlanych;
3) przygotowywanie decyzji - pozwoleń na budowę;
4) przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu;
5) zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
6) przygotowywanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych, projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
7) wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu - w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych;
8) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
9) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
10) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego;
11) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego;
12) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych;
13) wydawanie dziennika budowy;
14) wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia faktu albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu;
15) wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali;
16) wydawanie zaświadczeń dotyczących poświadczenia powierzchni użytkowej lokalu;
17) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę;
18) prowadzenie ewidencji zgłoszeń na wykonanie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
19) koordynowanie działań związanych z budową pomników na terenie Miasta we współpracy z wnioskodawcami i właściwymi jednostkami Urzędu;
20) prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem i archiwizacją wydawanych decyzji;
21) współpraca i zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
22) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem danych statystycznych wg obowiązujących przepisów;
23) wydawanie aktów administracyjnych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
24) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz o jego rozstrzygnięciu;
25) ochrona danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem.
26) wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.
Jak się ubiegać PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ Urzędu Miasta Chełm: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10632

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom),
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
6) kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,
7) referencje (kserokopia opcjonalnie),
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),
13) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem,
14) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. budownictwa i infrastruktury.
Powrót do ostatniej strony

LogowanieOnline

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj59
mod_vvisit_counterWczoraj111
mod_vvisit_counterW tym tygodniu795
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu1119
mod_vvisit_counterW tym miesiącu59
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4950
mod_vvisit_counterWszystkie855752

Online (20 minutes ago): 5
Twoje IP: 34.204.180.223
,
Today: Sie 01, 2021

Sonda

W jakim kierunku powinna sie rozwijac nasza strona?
 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl