Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Oferty pracy

STANOWISKO APLIKANTA W STRAŻY MIEJSKIEJ
Stanowisko
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania wtorek, 2 marca 2021
Lokalizacja Chełm
Charakter pracy
Informacje o firmie UM CHEŁM

, 06
Strona WWW: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=10535.
Opis stanowiska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :
wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,
kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,
ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,
kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych),
kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),
asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,
kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,
kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,
oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania,
wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta.

Wymagania Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) bardzo dobra sprawność psychiczna i fizyczna,
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8) wykształcenie niezbędne: średnie oraz ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe dla strażników,
9) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i o pracownikach samorządowych,
2) znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych,
3) znajomość kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw w zakresie prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia,
4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, uprzejmość i spostrzegawczość,
5) znajomość obsługi komputera.
Jak się ubiegać Miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na 5 stanowisk aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 9 marca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 5 stanowisk aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 26 lutego 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
Uwagi
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .
Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na 5 stanowisk aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 26 lutego 2021 r. , prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.
Powrót do ostatniej strony

LogowanieOnline

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj131
mod_vvisit_counterWczoraj215
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1342
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu1163
mod_vvisit_counterW tym miesiącu3267
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4473
mod_vvisit_counterWszystkie863433

Online (20 minutes ago): 7
Twoje IP: 3.238.132.225
,
Today: Wrz 18, 2021

Sonda

W jakim kierunku powinna sie rozwijac nasza strona?
 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl