Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak -> Oferty pracy

inspektor
Stanowisko
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania poniedziałek, 28 października 2019
Lokalizacja Dorohust
Charakter pracy
Informacje o firmie

, 02
Strona WWW: http://
Opis stanowiska


WARUNKI PRACY • praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych

 • praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku

 • praca na wysokości powyżej 3 m

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera

 • praca z dokumentami, obsługa interesantów

 • praca zmianowa w systemie równoważnym, dwunastogodzinnym

 • prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B


ZAKRES ZADAŃ • Udział w granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi

 • Przygotowywanie decyzji w sprawie postępowania z przesyłkami roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu określenia postępowania z wwożonym towarem (zezwolenie na wwóz, zakaz wwozu, postępowanie w przypadku decyzji nakazującej)

 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób do badań laboratoryjnych towarów nie podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi

 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport do państw trzecich w celu potwierdzenia spełnienia wymagań państwa przeznaczenia

 • Przygotowywanie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń o stanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania dokumentu wnioskodawcy

 • Wprowadzanie danych do ZSORiN w celu ewidencjonowania działań kontrolnych Inspekcji

 • Przygotowywanie informacji o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców


Wymagania WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie
• Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
• Znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym
• Prawo jazdy kat. B
• Umiejętność obsługi komputera
• Umiejętność pracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
• Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopia prawa jazdy kat. B
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Jak się ubiegać TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2019
• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
• Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
• Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
• Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
• Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
• Uprawnienia:
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
o prawo do usunięcia danych osobowych;
 żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
• Podstawa prawna przetwarzania danych:
o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
o art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
• Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Powrót do ostatniej strony

LogowanieOnline

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj7
mod_vvisit_counterWczoraj215
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1218
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu1163
mod_vvisit_counterW tym miesiącu3143
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4473
mod_vvisit_counterWszystkie863309

Online (20 minutes ago): 1
Twoje IP: 3.230.144.31
,
Today: Wrz 18, 2021

Sonda

W jakim kierunku powinna sie rozwijac nasza strona?
 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl