Skip to content

Doradca Biura Karier Żak

Loading...

user6

user7

PWSZ Chełm

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl
Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Biuro Karier Żak
Praca w lubelskiej policji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz   
wtorek, 23 sierpnia 2022 07:40

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie informuje o rekrutacji kandydatów do służby w policji na terenie województwa lubelskiego. Planowane przyjęcia do służby w 2022 roku: 19 września i 29 grudnia.

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Więcej…
 
Konkurs pt. ,,Moje Fundusze Europejskie”. Zainspiruj innych do skorzystania z Funduszy Europejskich PDF Drukuj Email
wtorek, 16 sierpnia 2022 15:26

Pochwal się swoim pomysłem i postaw na promocję swojej firmy. Konkurs dedykowany jest dla dwóch kategorii osób:

osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Miejski/Powiatowy Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i które na dzień przystąpienia do projektu znajdowały się w grupie wiekowej do 30 roku życia;

oraz

osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Miejski/Powiatowy Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty pozakonkursowe i które na dzień przystąpienia do projektu znajdowały się w grupie wiekowej powyżej 30 roku życia.

 

Jak zostać uczestnikiem konkursu?

Opisz w kilku zdaniach dlaczego uważasz, że Twój pomysł na biznes się wyróżnia. Do tego posłuży Ci Formularz zgłoszeniowy.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć osobiście

w siedzibie Organizatora, przesłać listem poleconym albo pocztą kurierską na adres:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

Kancelaria ogólna pokój 216

Czekamy na Twój formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do 15 września 2022 r.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu pt. ,,Moje Fundusze Europejskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
Ważna informacja o stypendiach - termin upływa 31 sierpnia PDF Drukuj Email
środa, 10 sierpnia 2022 12:27

Minister Obrony Narodowej wydał 4 lipca 2022 r. rozporządzenie w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Dotyczy ono m.in. sposobów i trybu przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku PANS w Chełmie będą to: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, matematyka.

Program stypendialny zakłada wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP. Program adresowany jest do studentów zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Warunki otrzymania pieniędzy to m.in.: ukończenie szkolenia podstawowego przed rozpoczęciem drugiego roku nauki oraz minimum pięcioletnia służba wojskowa już po studiach.

Oto szczegóły:

 1. Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej /kandydat/ może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej
 2. Kandydat składa wniosek do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia za pośrednictwem dowolnego wojskowego centrum rekrutacji
 3. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji weryfikuje kompletność danych zawartych we wniosku i przesyła go Ministrowi Obrony Narodowej najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania
 4. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przekazując wniosek, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej rekomendacje w przedmiocie przyznania stypendium
 5. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji niezwłocznie informuje kandydata o sposobie rozpatrzenia wniosku
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Minister Obrony Narodowej lub działający z jego upoważnienia Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podpisuje z kandydatem umowę, o której mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, poz. 144

 
Ważna informacja o stypendiach - termin upływa 31 sierpnia PDF Drukuj Email
piątek, 05 sierpnia 2022 11:02

Minister Obrony Narodowej wydał 4 lipca 2022 r. rozporządzenie w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Dotyczy ono m.in. sposobów i trybu przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku PANS w Chełmie będą to: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, matematyka.

Program stypendialny zakłada wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP. Program adresowany jest do studentów zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Warunki otrzymania pieniędzy to m.in.: ukończenie szkolenia podstawowego przed rozpoczęciem drugiego roku nauki oraz minimum pięcioletnia służba wojskowa już po studiach.

Oto szczegóły:

 1. Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej /kandydat/ może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej
 2. Kandydat składa wniosek do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia za pośrednictwem dowolnego wojskowego centrum rekrutacji
 3. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji weryfikuje kompletność danych zawartych we wniosku i przesyła go Ministrowi Obrony Narodowej najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania
 4. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przekazując wniosek, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej rekomendacje w przedmiocie przyznania stypendium
 5. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji niezwłocznie informuje kandydata o sposobie rozpatrzenia wniosku
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Minister Obrony Narodowej lub działający z jego upoważnienia Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podpisuje z kandydatem umowę, o której mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, poz. 144

 
Rekrutacja do KSAP – tylko do 12 sierpnia PDF Drukuj Email
czwartek, 04 sierpnia 2022 11:39

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej prowadzi rekrutację. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój polskiej administracji publicznej, w tym szczególnie służby cywilnej.

Unikalny profil Szkoły oparty jest na założeniach: ciągłego rozwoju, analizie doświadczeń własnych i podmiotów o zbliżonym zakresie działania w kraju i za granicą, implementacji innowacyjnych projektów oraz aplikacyjnym charakterze zajęć. Kształcimy słuchaczy w trybie stacjonarnym, podnosimy kompetencje pracowników administracji publicznej, w tym członków korpusu służby cywilnej, realizujemy innowacyjne krajowe i międzynarodowe projekty.

 • Słuchacze kształcenia stacjonarnego to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać polityki państwa, wykorzystując w służbie Rzeczypospolitej swoją wiedzę, umiejętności  oraz  potencjał menedżerski i przywódczy. Zapotrzebowanie na absolwentów KSAP rośnie wraz ze stale rosnącymi wymaganiami obywateli wobec funkcji nowoczesnego państwa
 • Szkolenia dla administracji publicznej to innowacyjne propozycje dostosowane do potrzeb urzędów i instytucji, wyprzedzające rutynę istniejącego rynku szkoleniowego. W konkurencji z aktywnym i mobilnym rynkiem szkoleniowym siła i sukces KSAP wynika z faktu bycia częścią administracji publicznej i pozostawania w stałym dialogu z jej przedstawicielami.
 • Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi do uzyskania przez najlepszych pracowników służby cywilnej mianowania na urzędników służby cywilnej. Mianowanie  zapewnia dalszy rozwój profesjonalnej kariery w administracji rządowej.
 • Współpraca międzynarodowa to projekty innowacyjne, modernizacyjne i transformacyjne, prowadzone na arenie międzynarodowej we współpracy z instytucjami państwa, partnerami spoza Polski oraz organizacjami pozarządowymi. Polska jest nadal postrzegana jako przykład nie tylko udanej, ale i mogącej być źródłem inspiracji i doświadczeń transformacji państwa i gospodarki.


Szczegóły: https://ksap.gov.pl/ksap/ksap/misja-i-dzialalnosc-ksap

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 46

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Kapital Ludzki

www.kapitalludzki.gov.pl